Cô và các cháu trường mầm non Đặng Cương tập thể dục buổi sáng